Защита на личните данни


              ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на МЕДИЛАЙФ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ООД

          МЕДИЛАЙФ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ООД ("Ние") поемаме ангажимент да пазим и уважаваме Вашето лично пространство.

     Настоящата Политика за Защита на личните данни, заедно с Общи условия за ползване, публикувани на нашият уебсайт, определят условията, въз основа на които личните данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани. Молим да прочетете настоящото внимателно, за да разберете какви са нашите практики във връзка Вашите лични данни и тяхното обработване. Предоставяйки Вашите лични данни при регистрация или без регистрация, независимо дали по електронен път на www.medilife.bg и www.happyfrizz.bg или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за защита на личните данни.

По смисъла на Закона за защита на личните данни, администраторът на лични данни е Медилайф Интернешанъл ООД с адрес гр. София 1632, кв. Овча Купел 1, бл. 430 - офис 35 (до вход Б)

Ние обработваме личните данни в съответствие със закона, като целта на обработването на личните данни е да организираме и осигурим изпълнението на нашите задължения и защитата на нашите права във връзка с Вашата регистрация. Обработването на лични данни от нас се извършва съобразно правилата описани по-долу.

1. Информация, която можем да събираме

Ние можем да събираме и обработваме следните данни за Вас:

1.1  Информация, която Вие ни предоставяте. Вие може да ни предоставяте информация за себе си чрез попълване на образците на нашите интернет сайтове www.medilife.bg и www.happyfrizz.bg (нашите сайтове) или чрез попълване на образец за регистрация на хартиен носител. Това включва информация, която ни предоставяте при регистрация за ползване на нашите сайтове, при търсене на продукт, подаване на поръчка чрез нашите сайтове, промоция или проучване и когато подадете сигнал за проблем с нашите сайтове. Информацията, която ни предоставяте, може да включва Вашите:

• име

• дата на раждане

• адрес

• данни от документ за самоличност

• имейл адрес

• телефонен номер и мобилен телефонен номер

• единен граждански номер

• национален данъчен код или номер

• социално осигурителен номер

• данни за банкова сметка

• име и фамилия на Вашия законен настойник, ако сте непълнолетен

Ние се надяваме, че ще ни предоставите тази информация. В случай, че не искате да ни разкривате Вашата личностно–идентифицираща информация, моля не я предоставяйте. Моля да имате предвид, че ако не ни предоставите такава информация, в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали.

1.2 Информация, която събираме за Вас. Ние съхраняваме историята на Вашите покупки. По отношение на всяко едно Ваше посещение на нашите сайтове, ние можем автоматично да съберем следната информация:

• техническа информация, включително Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър с Интернет, Вашата встъпителна информация, вид и версия

на търсачка, времева зона, видове и версии за включване на търсачка, оперативни система и платформа;

• информация за Вашето посещение, включително всички търсения от URL (Универсални указатели на ресурс) чрез и от нашите сайтове (включително дата и време); продуктите, които сте разглеждали или търсели; време за реакция на страница, грешки при сваляне, продължителност на посещенията на определени страници, информационно взаимодействие върху страница (като преглед, кликвания, задържане на курсора), използвани методи за отдалечен преглед на страница и всеки телефонен номер, използван, за да се свържете с нашия телефон за обслужване на потребители.

1.3 Информация, която получаваме от други източници. Ние можем да получаваме информация за Вас от други източници. Ние можем да получаваме информация за Вас, ако ползвате други уебсайтове, с които оперираме, или други услуги, които предоставяме. Ние също така работим в тясно сътрудничество с трети лица (включително, например бизнес партньори, подизпълнители в областта на услугите, свързани с техниката, разплащането и доставките, рекламирането на мрежи, доставчици по намиране на информация) и ние получаваме информация за Вас от тях.

1.4 В случай, че получим от Вас копие от Ваш документ за самоличност, то ще бъде използвано само, за да Ви идентифицираме, както и да направим проверка дали данните, включени във Вашите документи за регистрация са верни и актуални. След извършване на посоченото идентифициране и проверка, копието от Вашия документ за самоличност ще бъде унищожено.

2. Ползване на информацията

Ние използваме информацията, която имаме за Вас, по следните начини:

▪ да Ви идентифицираме при регистрацията Ви като клиент и да изпълняваме задълженията си, възникнали по договори, сключени между Вас и нас, и за да Ви предоставяме информацията, продуктите и услугите, които сте заявили да получите от нас, включително разрешаване на спорове, събиране на такси, отстраняване на нередности

▪ да събираме вземанията си, възникнали по договори, сключени между Вас и нас, включително като използваме правни и клиентски услуги от трети лица.

▪ да Ви предоставяме информация за други стоки и услуги, които предлагаме и които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте правили запитване.

▪ да Ви предоставяме права и придобивки, и други условия, които са приложими съгласно договорните отношения между Вас и нас.

▪ да спазваме другите нормативни актове, които са приложими към нашето сътрудничество с Вас, като например данъчни закони, социално-осигурителни закони, статистически задължения, т.н.

▪ да контролираме и осигуряваме спазването от Вас на нашите правила и политики.

▪ да Ви предоставяме или да разрешим подбрани трети лица да Ви доставят информация за стоки и услуги, които предполагаме, че може да Ви заинтересуват. Ние ще се свързваме с Вас чрез електронни средства (e-mail или SMS) само с информация за стоки и услуги, които са подобни на тези, които са били предмет на предишна продажба или на преговори за продажба към Вас. Ще действаме по този начин само, ако Вие сте се съгласили с това. Ако си промените мнението и не искате ние да ползваме Вашите лични данни по този начин, или не искате Вашите данни да преминават към трети лица за маркетингови цели, моля: изберете релевантното означение във Вашия профил или се свържете с нас чрез изпращане на имейл до medilife_international@abv.bg.

▪ за да Ви уведомяваме за промените в нашите услуги.

▪ да осигурим, че съдържанието на нашите сайтове е представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашия компютър.

▪ да подобрим нашите сайтове, така че да осигурим представяне на съдържанието по най-ефективния начин за Вас и за Вашия компютър.

▪ да опазваме сигурността и безопасността на нашите сайтове.

▪ да оценим или да установим ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да Ви представим адекватна реклама, включително да представим удовлетворението на потребителя и подобни проучвания.

▪ да правим предложения и препоръки към Вас и другите потребители на нашите сайтове по отношение на стоки или услуги, които могат да бъдат интерес за Вас или за тях да отговаряме на искания и законови изисквания от регулаторни органи или други власти.

3. Разкриване на Ваша информация

1. Ние не продаваме, не отдаваме под наем и не търгуваме Вашите Лични Данни.

2. Ние можем да предоставим достъп до Вашата информация и да позволим нейната обработка съгласно стриктно дефинирани предмет и цел на подбрани трети лица като:

• бизнес партньори: доставчици и подизпълнители за изпълнение на всеки договор, сключен с тях или с Вас. Това включва: превозвачи, доставчици на логистични услуги (като вземане и опаковане), услуги за подпомагане на потребителите, т.н.

• Рекламодатели и рекламни мрежи, които изискват данните, за да изберат и поднесат релевантните обяви към Вас и другите. Ние не разкриваме информация за физическите лица, с която информация последните могат да бъда идентифицирани.

• Доставчици на технически решения, позволяващи ни да Ви изпращаме нашите съобщения (включително маркетингови съобщения или проучвания за удовлетвореността на потребителите, когато сте се съгласили да получавате такава информация) например, доставчици на колективни имейл съобщения, доставчици на колективни текстови съобщения.

Ако не искате ние да предаваме Вашите лична информация към горепосочените трети лица за горните цели, моля свържете се с нас чрез изпращане на имейл до medilife_international@abv.bg или като се обадите на следния телефон +359 2 866 97 90.

Ние също така можем да разкрием Вашата лична информация на трети лица:

• Ако нашето дружество или всички негови активи се придобият от трето лице, в който случай личните данни, съхранявани от нашето дружество за неговите потребители, ще бъде един от прехвърлените активи.

• Ако ние сме длъжни да разкрием или да споделим Вашите лични данни, за да спазим което и да е законно задължение, или с цел да изпълним или да приложи нашите политики и / или условия за ползване и / или други приложими договори; или да защитим нашите права, имущество или безопасността на нашите потребители или други. Това включва обмена на информация с други дружества и организации за целите на защитата от измами.

4. Как и къде съхраняваме Вашите лични данни

Цялата информация, която Вие ни предоставяте и която ние събираме за Вас, се съхранява на защитени сървъри. Всички сделки, извършени чрез онлайн плащания, ще бъдат криптирани чрез използване на SSL технология и ще бъдат обработвани от трети лица - доставчици. Ние не събираме или не съхраняваме кредитна и дебитна картова информация за онлайн сделки.

5. Дължима грижа

В случаите, в които сме Ви дали (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава възможност за достъп до определени части на нашите сайтове (наричани по-долу Ваш „Акаунт"), Вие сте отговорни да запазите тази парола в тайна. Ние Ви молим да не споделяте паролата с никого. Ако все пак споделите паролата си с други хора, Вие ще бъде отговорен за всички действия, предприети от името на Вашия Акаунт. Ако изгубите контрол над Вашата парола, Вие може да загубите реален контрол над Вашите лични данни и може да станете субект на правно обвързващи действия, предприети от Ваше име. Ето защо, ако вашата парола е компрометирана поради някаква причина, трябва незабавно да ни уведомите и да промените паролата си. Ние никога няма да искаме Вашата паролата, освен по време на влизането Ви във Вашия Акаунт. Нашите служители подлежат на допълнителни изисквания в областта на защита на информацията.

За съжаление, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Въпреки, че ние правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да

гарантираме сигурността на Вашите данни, подавани към нашите сайтове; всяко подаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

6. Връзки към електронни страници на трети страни

Услугите, както и материали на трети страни, които са показани на нашите сайтове, съдържат връзки към, и могат да ви позволят да посетите други електронни страници (“Електронни страници на трети страни “). Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като “кликнете” върху връзка или се придвижите към страница на трета страна, Вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез нашите сайтове, или публикувайки рекламен банер или друг вид реклама, или ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставятe лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждано като съгласие с техните политики и практики за поверителност и информационна сигурност.

7. Достъп и корекция на лични данни

Вие можете да достъпвате, коригирате, изменяте или изтривате части от вашите лични данни чрез вашия личен профил, регистриран на нашите сайтове.

Ние ще запазим Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава закона. След това Вашите данни ще бъдат изтрити.

8. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки (малки файлове, поставени на твърдия диск на потребителите на сайта), за да Ви отличи от други потребители на нашия уебсайт. Това ни помага да Ви предоставим добри възможности, когато търсите в нашия уебсайт, а също ни позволява да подобрим нашите сайтове. Ние използваме "бисквитки", за да се анализира потокът на информация; да се персонализират услугите, съдържанието и рекламата; да се измери промоционалната ефективност; и да се насърчи доверието и сигурността.

Някои бисквитки съдържат лични данни - например, като кликнете на "запомни ме", когато влезете в системата, бисквитка ще съхрани потребителското име. Повечето бисквитки няма да събират информация, която идентифицира потребителя, а вместо това ще събират по-обща информация, като например как потребителите стартират и използват системите, или общо местоположението на потребителя.

Ние предлагаме определени услуги, които са достъпни само чрез използването на бисквитки. Като цяло, бисквитките изпълняват до четири различни функции:

8.1 Съществени Бисквитки

Някои бисквитки са от съществено значение за оперирането на системата. Например, някои бисквитки ни позволяват да идентифицираме регистрирани потребители и осигуряват те да имат достъп до цялата система. Ако регистриран потребител избере да деактивира тези бисквитки, може да не бъде в състояние да има достъп до цялото съдържание на системата.

8.2 Експлоатационни бисквитки

Други бисквитки могат да се използват за анализ на това как потребителите използват системите и да наблюдават работата на системата. Това ни позволява да предоставим висококачествен опит чрез персонализиране на предлагането и бързо идентифициране и коригиране на проблемите, които възникват. Например, експлоатационните бисквитки могат да се използват, за да се проследява кои страници са най-популярни и да се

определи защо някои страници получават съобщения за грешки. Тези бисквитки могат също да бъдат използвани, за да се отбележат продукти или услуги на сайта, които ще бъдат от интерес за потребителите, базирани на използването им от Системата.

8.3 Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки се използват, за да се запомним някои предпочитания на потребителите.

8.4 Бисквитки за поведенчески насочени реклами

Ние можем да използваме бисквитки, за да предоставим на потребителите реклами, които са относими за тях и за техните интереси. Медилайф може също да използва бисквитки на трети лица по отношение на проучване на пазара, проследяване на приходите, подобряване на функционалността на сайта и контролиране спазването на тези условия и политиката за авторското право.

Потребителите могат винаги да се откажат от бисквитките, ако техният браузър позволи това, въпреки че това може да им попречи за използването на някои от Системите на Медилайф. Можете да намерите подробна информация за това как да деактивирате бисквитките тук

Повече подробности за това как търговците използват бисквитки е на разположение тук

8.5 Справки от Google Analytics

Ние използваме Google Analytics, за да разберем по какъв начин потребителите ползват нашите страници и приложения. Когато посетите нашите сайтове или някое от нашите мобилни приложения, Вашият браузер автоматично изпраща определена информация на Google. Това включва, например: уеб адреса на страницата, която отваряте, и Вашия IP адрес. Подробности за това как се събират и обработват данни от Google можете да намерите на следния линк: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ако не желаете Google Analytics да се използва във Вашия браузер, можете да инсталирате Google Analytics browser add-on. Повече за Google Analytics и Политиката на Google за личните данни може да намерите тук.

9. Промени в Политиката за Защита на Личните Данни

Всички промени, които може в бъдеще да направим в нашата Политика за Защита на Личните Данни ще бъдат публикувани на нашите уебсайтове и, когато е възможно, Вие ще бъдете уведомен по електронна поща или по друг начин. Измененията ще бъдат на разположение в нашия офис. Те ще бъдат в сила от датата на публикуване. Използването на сайта след публикуването на изменената Политика за Защита на Личните Данни или подаването до нас на поръчка, ще се счита за приемане на такива промени.

10. Контакти и жалби

Въпроси, коментари и искания относно настоящата Политика за Защита на Личните Данни сe приветстват и трябва да бъдат адресирани до нас на имейл medilife_international@abv.bg, или телефон +359 878578288.

Ако смятате, че ние не сме спазили тази Политика за Защита на Личните Данни, можете да пишете на горепосочения адрес. Моля, опишете с колкото е възможно повече подробности начините, по които считате, че тази Политика за Защита на Личните Данни не е била спазена. Ние ще разследваме своевременно жалбата Ви.

В случаите когато смятате, че са нарушени правата Ви съгласно  приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес:

Комисия за защита на личните данни - гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02 915 3 518, уебсайт - Комисия за защита на личните данни.

За решаване на на спорове, възникнали при трансгранични онлайн сделки, можете да се възползвате и от безплатната ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ОРС) на Европейската комисия на адрес - ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ОРС).

Жалбите се подават чрез онлайн формуляр. Те трябва да са само за онлайн закупени стоки или услуги от търговци от България или друга държава на ЕС/ЕЕА.


                        Дата на последна актуализация: 10.01.2020 г.